Voor opera- en zangprojecten onder leiding van Margot, zie Key2Singing.

Nieuwe CD Trigon: A medieval Christmas, met liederen uit de Nederlanden, 15e en 16e eeuw.

A Medieval Christmas, kerstliederen uit handschriften uit de Lage Landen van de 15e en 16e eeuw, in het Latijn en het Middelnederlands en mengsels daarvan. Prachtige liederen uit ons cultureel erfgoed!

De cd is te bestellen door 26 euro over te maken op
NL36INGB0001581151 t.n.v. M. Kalse te Leiden,
onder vermelding van "Cd kerst"
en het adres waar de cd heen gestuurd moet worden.


OVERIG NIEUWS

  • Trigon is officieel Associate Partner van het SoundMemories project

    Trigon is nu Associate Partner van het SoundMemories project van HERA en zal tussen 3 juni 2018 en mei 2019 diverse concerten verzorgen en op het SoundMe symposium te Utrecht op 28 en 28 mei, in het kader van het onderzoek naar een handschrift van de Amsterdamse begijnen uit het begin van de 17e eeuw door Ulrike Hascher-Burger.


U hoort Es ist vollbracht uit de Johannes Passie van Johann Sebastian Bach, een live uitvoering met Van Wassenaer consort o.l.v. Alex geluk.