Concerten

Singen int lof Gods Muziek ‘opt ronde begynhof tot Amsterdam’ na de Reformatie


Locatie: Hoorn
Concertdatum: 03 juni 2018
Aanvang: 11:15 uur

Opmerkingen: Dit concert vindt plaats in het kader van het door HERA gesubsidieerde onderzoeksproject ‘Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe’ (www.soundme.eu).

Medewerkenden: Trigon Ensemble o.l.v. Margot Kalse

Singen int lof Gods Kerstmuziek ‘opt ronde begynhof tot Amsterdam’ na de Reformatie


Locatie: Oude Bavo, Haarlem
Concertdatum: 15 december 2018
Aanvang: 14:15 uur

Opmerkingen: Dit concert vindt plaat in het kader van het door HERA gesubsidieerde onderzoeksproject ‘Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe’ (www.soundme.eu).

Medewerkenden: Trigon Ensemble o.l.v. Margot Kalse